ЧИП ТУНИНГ И АВТОДИАГНОСТИКА
Чип тунинг и автодиагностика - можем да приемем, че това са две взаимосвързани дейности, тъй като е недопустимо да се прави чип тунинг, без да сме наясно за моментното техническо състояние на дадения автомобил, както и да се направи чип тунинг, без да се провери след това работата на двигателя с новия тунингов софтуер...
Поради тази причина разполагаме с необходимото професионално оборудване за компютърна автодиагностика на всички масови автомобилни марки разпространени в България.
В повечето автосервизи се разполага най-често с един широкоспектърен диагностичен уред, с който при необходимост се извършва всякаква диагностика на автомобили - най-често зануляване на сервизни интервали и "чистене на грешки". За сравнение ChipTuning-bg разполага с два широкоспектърни и професионални диагностични уреда покриващи над 46 различни автомобилни марки плюс голям набор от професионално дилърско оборудване предназначено за прецизна диагностика на отделните известни автомобилни марки като например:
- Star Diagnosis(Mercedes-Benz) - дилърски диагностичен уред за Mercedes-Benz (Снимка) ;
- BMW ICOM/ISTA - дилърски диагностичен уред за автомобили BMW
- PSA XS EVOLUTION - дилърски диагностичен уред за Peugeot и Citroen (Снимка) ;
- VCDS (VAG Group) - специализиран интерфейс за диагностика на всички автомобили от VAG групата;
- OP-COM - профилиран диагностичен уред за Opel и Chevrolet (Снимка) ;
- Sonde CAN Clip - дилърски диагностичен уред за Renault и Dacia (Снимка) ;
- Fiat ECU Scan - специализиран интерфейс за диагностика на Fiat, Alfa, Lancia.


Наш принцип е задължително преди и след чип-тунинг да проверяваме състоянието и функционирането на някои от по-важните компоненти на двигателя, например - създаваното налягане и управлението на турбото, състоянието на дебитомера, управление на ЕГР, работа на ламбда сондите и т.н. Както споменахме подобен диагностичен аналализ на автомобила е абсолютно необходим да се направи с цел избягването на чип-тунинг на неизправен двигател, което меко казано е непрепоръчително, а в някои случаи може да е и дори опасно...
Например при бензиновите и дизеловите двигателите с принудително пълнене е много важно соленоидът контролиращ управлението на турбото да е в отлично състояние и да има добра реакция - в противен случай турбото, поради недоброто управлениe, е възможно в определени моменти да се развърта до много високи обороти, което му скъсява драстично експлотационния период...
Поради тези причини чип тунинг на автомобил с неизправен двигател може да се окаже не само неефективен, но дори опасен и вреден и именно затова е необходимо преди да се започне процедура по чип тунинг предварително да сме наясно с моментното техническо състояние на дадения автомобил....
По тези причини е препоръчително и важно след извършването на чип тунинг да се провери отново работата на автомобилния двигател, тъй като в определени случаи след чип тунинг дребни и трудно забележими преди това технически проблеми, могат да се проявят по-ясно и отчетливо, което дава възможност вече да се диагностицират вярно и да се отстранят своевременно...

ChipTuning-bg предлага чип тунинг и на модифицирани двигатели подготвени за спортни цели. При чип тунинг на двигатели със силов тунинг е абсолютно задължително да се проследят някой важни показатели при работата на двигателя, а именно - качеството на гориво-въздушната смес, температурата на изгорелите газове, работно налягане на турбото...
За замерване, диагностика и настройка на модифицирани двигатели разполагаме с профeсионално оборудване произведено от INNOVATE MOTORSPORT - една от най-големите и утвърдени фирми производителки на измервателна техника и тунинг оборудване...


ПРЕДЛАГАМЕ ЧИП ТУНИНГ И АВТОДИАГНОСТИКА НА СЛЕДНИТЕ АВТОМОБИЛНИ МАРКИ:

ЧИП ТУНИНГ И  АВТОДИАГНОСТИКА


Designed by Venex Ltd