Обработка на цилиндрови глави

Силовият тунинг преди всичко е комплексно мероприятие съставено от множество различни интервенции и модификации, между които обаче правилната обработка на главата е от едно от най-важните такива.
Общо взето една цялостна подготовка на главата се състои от няколко етапа, а именно:
--Портване и полиране на входно/изходните отвори и съответните всмукателни/изпускателни колектори.
--Работа по клапаните - смяна на такива с по-голям диаметър, или специална обработка на съществуващите такива.
--Замяна на стандартния разпределителен вал с тунингов такъв(с удължени фази и по-голям лифт).

Портването(разширяването) на отворите на цилиндровата глава е ефективен начин за улесняване постъпването на въздух към двигателя, особено при атмосферните двигатели(без принудително пълнене). Но за да е пълен ефектът от портването е необходимо заедно с главата да се обработят и напаснат всмукателните и изпускателни колектори, дори и дросела...

В долната таблица може нагледно да се види ефектът от портването на главата - при максимален лифт на клапана увеличението на въздушния поток е доста ясно изразено.
Тестът е направен на 8 клапанова цилиндрова глава от Голф ГТИ – 1800 см3 като са обработени клапаните с цел минимално флуидно съпротивление, портнати са входящите и изходящи портове.
При тестът е измерено нивото на съпротивление, което оказват отворите(портовете) на главата, затова по-високите цифри са индикатор на повече рестрикции(съпротивление) и по-нисък дебит. По-малките цифри индикират по-малки рестрикции и по-висок дебит и ефективност.

качествен чип тунинг BDM


Ние предлагаме качествена подготовка и цялостна профилактика на цилиндрови глави, включваща обработка и припасване на клапаните, обработка и смяна на водачите, портване на входно/изходните отвори, обработка на дросели, полиране на горивната камера.

Някои снимки на цилиндрови глави обработени от нас за спортни цели:
чип тунинг чип тунинг чип тунинг чип тунинг чип тунинг чип тунинг

От началото на 2018г. - услугата се предлага само при изпълнението на цялостни и завършени собствени проекти !!!

ЗА КОНТАКТИ:
тел: 0887/031 833
email:
office@chiptuning-bg.com
ГР. ПАЗАРДЖИК
чип тунинг

Designed by Venex Ltd